Chào mừng bạn đến với Câu lạc bộ Việt - Séc tại Nam Định

Danh sách hội viên câu lạc bộ Việt-Séc tại Nam định

Thứ bảy - 09/12/2017 08:47

DANH SÁCH HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ VIỆT-SÉC TẠI 

   NAM ĐỊNH  năm sinh hoạt thứ 4 2019-2000

1- Nguyễn Thế Minh.          

2- Nguyễn Thị Hồng   

3- Đinh Văn Phúc

4- Hoàng Thị Thủy.

5- Trần Quốc Đông

6- Nguyễn Thị Minh Nguyệt

7- Hoàng Thanh Hải

8- Hoàng Thị Hạnh

9- Trần Đắc Trường

10- Trần Thị Thu Hương

11- Vương Minh Tân

12- Nguyễn Thu Hằng

13-Trần Quốc Bình.                

14- Hoàng Thế Sử.                  

15- Vương Văn Quang....

16- Trần Quang Vinh.          ?    

17- Hứa Bich Mai.                   

18- Hoàng Văn Thân              

19- Trần Thị Liên

20- Vũ Minh Sơn.                     

21- Trần Văn Long.                  

22- Trần Văn Phúc.     ...           

23- Nguyễn Thị Hà.                

24- Trần Kim Oanh  

25- Trần Viết Quyền.             

26- Nguyễn Xuân Tuấn          

27- Mai Đăng Hòa,                

28- Trần Đức Động      

29- Trần Thị Dần.                   

30- Đặng Minh Nguyệt

31- Bùi Thị Huyền Trang       

32- Nguyễn Minh Tuấn

33- Pham Kim Thoa.             

34- Trần Hải Nam.                 

35- Nguyễn Nam Dương

36- Đinh Cao An

37-Trần Mạnh Hùng.             

38-Cao Danh Tịnh.          ?

39- Trần Thị Bích Ngọc      

40- Thượng tọa Thích Thanh Phúc( thành viên danh dự). 

41- Đặng Đình Hùng

Tổng danh sách tạm tính 41 và sẽ có thay đổi.

Đề nghị mọi người kiểm tra thông tin nếu có gì sai phản hồi lại để tôi cập nhật lại cho đúng.
xin cảm ơn

TM Bch chủ tịch :Nguyễn Thế MinhDANH SÁCH HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ VIỆT-SÉC TẠI NAM ĐỊNH  

                 NĂM SINH HOẠT THỨ 3   2018-2019 

(Sau khi tách bộ phận bên Séc ra sinh hoạt độc lập)

 

       Họ và tên.                 

1- Nguyễn Thế Minh.            

2- Trần Quốc Bình.                

3- Hoàng Thế Sử.                  

4- Vương Văn Quang.           

5- Trần Quang Vinh.              

6- Hứa Bich Mai.                    

7- Hoàng Văn Thân.               

8- Vũ Minh Sơn.                     

9- Trần Văn Long.                  

10- Trần Văn Phúc.                

11- Nguyễn Thị Hà.      

12- Trần Quốc Đông.             

13- Đinh Văn Phúc.                

14- Hoàng Thị Thủy.              

15- Trần Kim Oanh  

16- Trần Viết Quyền.             

17- Nguyễn Xuân Tuấn          

18- Trần Thị Thu Hương 

19- Mai Đăng Hòa

20- Vương Minh Tân

21- Nguyễn Thu Hằng

22- Trần Đức Động      

23- NguyễnThi Minh Nguyệt 

24- Trần Thị Dần                   

25- Đặng Minh Nguyệt

26- Nguyễn Thị Hồng Kiên ?

27- Hoàng Thanh Hải.          

28- Hoàng Thị Hạnh.             

29- Bùi Thị Huyền Trang   

30- Nguyễn Thị Hồng            

31- Nguyễn Minh Tuấn        

32- Pham Kim Thoa          

33- Trần Hải Nam                

34- Trần THị Liên                 

35- Nguyễn Nam Dương

36- Đinh Cao An

37-Trần Mạnh Hùng

38-Cao Danh Tịnh

39-Phạm Trọng Mạnh
40- thượng tọa Thích Thanh Phúc( thành viên danh dự)
Tổng cộng có 40 thành viên


DANH SÁCH HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ ViỆT-SÉC
            TẠI NAM ĐỊNH 2017-2018

1- Nguyễn Thế Minh ns 05.10.1954 dt:948839675,206 Hùng vương,Phường:Vị xuyên, Nam đinh, Quán Paris coffee
2- Trần Quốc Bình 25.9.1962 dt:972653904, 230 Hàn thuyên ND
3- Hoàng Thế Sử ns 12.3.1971 dt:915250758, Ngõ 46 Chùa Cả ND ,A Sử quán
4- Vương Văn Quang ns 11.7.1956 dt: 1673871239, 1012 tầng 3 Trần Huy Liệu ND
5- Trần Quang Vinh ns13.7.1965 ,912284698, 311 Trần Hưng Đạo, ND
6- Hứa Bich Mai ns01.2.1961 ,dt:973283171, so 11/227 han thuyen vào Clb 25.7.2017 
7- Hoàng Văn Thân ns 10.5.1957dt913504350, Nam hong Nam truc Nd
8- Vũ Minh Sơn ns 19.9.1963 dt 912283891, Số 6 ngõ Hai Bà Trưng,ND ,gd may
9- Trần Văn Long ns 25.10.1966 ,913589150, 139 Hai bà Trưng,ND
10- Trần Văn Phúc ns 20.5.1961 ,913253815, 261 đường Bái,ND
11- Nguyễn Thị Hà ns 23.3.1971,1226413333, 87 đường Điện biên,ND
12- Trần Quốc Đông ns 05.5.1960,974591419, 209 Hai bà Trưng,ND
13- Trần Đắc Trường ns 29.12.1969, 945388373, 181 Hai bà trưng,ND
14- Đinh Văn Phúc ns 16.8.1959,948009441, 20 đường Trường Chinh,ND, Cty Son Dai Thanh Danh
15- Hoàng Thị Thủy ns 02.3.1962,943374314, Vợ ông Phúc
16- Trần Kim Oanh ns 19.1.1963, 942955515, Quang Trung,ND
17- Nguyễn văn Quyền ns 18.12.1972, 906040717, đường Điện biên,Nd
18- Nguyễn Xuân Tuấn ns 10.9.1960, 944581400, 28/105 Hàn Thuyên,Nd
19- Trần Thị Thu Hương ns 07.11.1973, 945810734, Vợ ông Trường
20- Mai Đăng Hòa ns 29.7.1965, 944364565, khách sạn Sao mai phường cửa nam ,Nd
22- Tran Vũ Uy CZ
02.8.195?
1297709662
6/60 Hàng cấp,Nd CZ
23- Trần Xuân Chính(Phụt) CZ
5.10.1961
1239015950
75 Song Hào,Nd CZ
24- Trịnh Thị Hiền CZ
6.10.1965 
Vợ ông Chính
26- Vương Minh Tân ns 12.2.1971,1676497741, số 85 Trần thái Tông,Nd
27- Nguyễn Thu Hằng,14.12.1971 , 1676497752, vợ ông Tân
28- Trần Đức Động,16.9.1962, 914960546, 90 Trần Thái Tông,Nd, 31.7.2016
29- NguyễnThi Minh Nguyệt ns 14.1.1962, 1255785760, vợ ông Đông
30- Nguyen Xuan Hiep CZ
5.8.1965
4.20602E+11
so 77 Dang Xuan Bang p Cua nam Nd
6.2017
31- Trần Thị Dần ns 15.5.1961, 949805354 , 192 đường Hưng yên Nd ,16.9.2016
32- Đặng Minh Nguyệt,ns 2.1.1967, 1293378988,So 81 Han thuyen Nd, 25.7.2017
33-Nguyễn Đức Vinh CZ
15.1.1961
42602875693
Số 250 Trần Hưng Đạo Nd
20.9.2016
34-Phạm Thị Dung CZ
15.4.1961
42602473837
Vợ ông Vinh
20.9.2016
35- Nguyễn Thị Hồng Kiên ???,22.8.1971, 945120739, 18/200 đường Hùng vương Nd
25.9.2016
36- Hoàng Thanh Hải,ns1.10.1967, 914888846,,204 Trần Hưng Đạo Nd,23.10.2016
37- Hoàng Thị Hạnh ns 1.7.1971, 914779118, 204 Trần Hưng Đạo Nd, 23.10.2016
38- Bùi Thị Huyền Trang ns 19.4.1986, 1234939977, 81 Minh Khai Nd ,30.10.2016
39- Nguyễn Thị Hồng ns 08.8.2016, 914163247,206 Hùng vương Nd, 24.12.2016
40- Nguyễn Minh Tuấn,29.10.1980, 944596929,67 Nguyễn Khuyến Trường Thi Nd,
25.12.2016
41- Lại Văn Lộc CZ
10.7.1964
774586079
Xóm 2 xã Nam Vân
2.1.2017
42- Phùng Thị Thi Cz
11.12.1970
774586079
Xóm 2 xã Nam Vân
2.1.2017
43- Nguyeễn Anh Tuấn CZ
29.12.1954
4.20776E+11
so 273 Vy xuyen ,Nd
22.4.2017
44- Pham Kim Thoa,ns25.9.1958, 1232994889, so 40 Ly Thường Kiệt, 27.5.2017
45- Trần Hải Nam, ns25.6.1975, 912116667, So 123 Traần Thái Tông ,ND,28.5.2017
46- Trần THị Liên,ns 21.12.1980, 915843865, đường Bái Nd,29.7.2017
47- Nguyễn Nam Dương,ns 09.7.1965, 914848223, 309 đường: Văn Cao tp Nd, 8.2017
49- Đinh Cao An ns 30.9.1956 ,(27.9.2017) Dc:6c khu Liên cơ,Lê Hồng Phong Nd.
51-TRẦN MẠNH HÙNG ns 29-05-1984, Fone: 0911.19 61 19, Fb: Tran Hung– Studio
Địa chỉ: 316 – Vũ Hữu Lợi – Tp Nam Định
52-CAO XUÂN TỊNH địa chỉ: xã Giao châu huyện Giao thuỷ Nd, số dt 0966150959
Sn:25.9.1959.

53-Phạm Trọng Mạnh 09.4.1962,dt: 0982805602 , dc:xóm Bến ,Mai xá,Mỹ xá Nđ 
54-Thượng tọa Thích Thanh Phúc sn: 18.8.1974 quê Hải dương  ( tv danh dự) trụ trì chùa Trùng khánh( Vạn diệp) Nam định 
55- Trần Thị Bích Ngọc . Sn 16-2-1970 ,số 310 đg Giải Phóng , sđt 094.733.5354
55-Đặng Đình Hùng Sn 15.9.1979 Sdt 0915040426. Dc đường n2 lô 20+23+24 cụm công nghiệp an xá tp nam định

Mỗi chúng ta đọc và kiểm tra lại thông tin có gì sai phản hồi lại cho tôi chỉnh sửa nhé, xin cảm ơn.(Danh sách thành viên Clb sẽ được cập nhật thường xuyên).
Chủ tịch Clb: Nguyễn Thế Minh
 

 

 Tags: Danh sách Clb

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây